Now showing items 1-20 of 75

  • Analýza dat ze smart meterů a jejich využití distribuční společností 

   Author: Lukáš Loukota; Supervisor: Brettschneider Zbyněk; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Cílem této diplomové práce je analýza naměřených dat ze smart meterů a jejich využití distribuční společností. Nejdříve je rozebrána problematika smart grids a plány jejich implementace v rámci České republiky. Dále jsou ...
  • Analýza provozních podmínek paroplynové elektrárny Vřesová 

   Author: Hroníček David; Supervisor: Jäger Milan; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza vybraných nákladů kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich optimalizace 

   Author: Roub Jan; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza vývoje cen elektřiny 

   Author: Klimešová Michaela; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Starý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Application of Standalone Photovoltaic System. 

   Author: Timofei Abramov; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Kašák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   The purpose of the master thesis is estimation of effectiveness of photovoltaic system implementation. In the thesis two approaches are investigated. In the first approach firm-owner of PV system covers their own demand, ...
  • Autonomous power system using wind and solar energy 

   Author: Gutnik Ivan; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ceny tepla z centrálního zásobování teplem a jejich vývoj 

   Author: Vrbata Luboš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Cost of electrical energy in complex energy system 

   Author: Doroshenko Alexandr; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-03)
   Wind power is the most developing area in the Kazakhstan renewable energy market, but there are a lot of limitations on its integration into power system, including balancing activities. The main idea is to locally balance ...
  • Design of wind-diesel off-grid power supply system 

   Author: Pavel Shvetsov; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   This master thesis is devoted to the design of a hybrid power supply system based on a renewable energy source in the form of wind and diesel generator for a rural settlement in Russia which is not technologically connected ...
  • Diskont a riziko budoucích hotovostních toků 

   Author: Pokorný Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Distribuovaná výroba elektřiny a tepla 

   Author: Chytra Martin; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Hlavním cílem této práce je zhodnotit ekonomickou efektivitu instalace kogenerační jednotky při modernizaci kotelny WEKTO ve Zruči nad Sázavou. Nejdříve bude vysvětlena a popsána technologie výroby elektrické a teplené ...
  • Distribuovaná výroba elektřiny a tepla (malé kogenerace) 

   Author: Sýkora Jakub; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Holasová Adéla
   Tato práce se zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v lokálních decentralizovaných zdrojích se spalovacími motory a mikroturbínami. Cílem je zhodnocení výhodnosti instalace kogenerační jednotky v objektu lázní a ...
  • Dodávka tepla pro rodinný dům 

   Author: Smolka Filip; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá dodávkou tepla pro rodinný dům. Určením tepelných ztrát budovy a jejich porovnáním se spotřebou plynu v předchozích obdobích zjišťuje současné náklady na teplo. V práci jsou dále navržena a ...
  • Economic Appraisal of Small Hybrid Power Supply System 

   Author: Aleksandr Kroshev; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   The aim of this work is to design a hybrid wind-diesel power plant for decentralized power supply system of village Khorey-Ver, Nenets autonomous okrug, Russia. Due to low population density in the north of Russia it is ...
  • Economic evaluation of centralized and autonomous power supply systems in oil and gas industry 

   Author: Ershov Vadim; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Zadák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   The thesis considers the technical - economic evaluation of centralized and autonomous power supply systems in oil and gas industry. Autonomous power supply system has been implemented for power system optimization and ...
  • Ekonomická analýza dělení nákladů při KVET 

   Author: Málek Jan; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomická efektivita a potenciál nových decentrálních energetických zdrojů 

   Author: Němec Miloš; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Beneš Martin
   Diplomová práce se zabývá ekonomickou efektivitou a potenciálem nových decentralizovaných zdrojů energie využívajících obnovitelné zdroje. V prvním bodě je nejprve analyzována současná energetická legislativa a Státní ...
  • Ekonomická efektivnost malé kogenerace 

   Author: Aleksandra Demura; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem typy kogeneračních jednotek a jejich technologií, a také popisem ekonomických parametrů vyhodnocení. V praktické časti je popsaná navržená varianta pro firmu, která ...
  • Ekonomické hodnocení a technické řešení výstavby malé vodní elektrárn 

   Author: Zasadil Pavel; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomické hodnocení zateplení domu 

   Author: Grecman Daniel; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Hrochová Michaela
   Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickým hodnocením energetických projektů. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části práce jsou nejprve definovány základní pojmy a poté představeny metody a kritéria ...