Now showing items 1-20 of 32

  • Analýza cen energetických komodit 

   Author: Jambayev Tamerlan; Supervisor: Bejbl Jan; Opponent: Kratochvíl Štěpán
   Tato práce se skládá ze tří částí. V první části jsou popsány teoretické základy, nejvýznamnější energetické komodity a jejich trh. Ve druhé části je provedena analýza a popis vývoje cen jednotlivých komodit na světových ...
  • Analýza investiční strategie skupiny ČEZ 

   Author: Titenko Mikhail; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá analýzou investiční strategie skupiny ČEZ. Z přehledu investiční aktivity ČEZ, a.s. v oblasti fúzí, akvizic a prodeje společností je v textu nejprve proveden popis technických charakteristik a důvodů ...
  • Analýza návratnosti investic do nízkoenergetických technologií pro historické objekty 

   Author: Holec Martin; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analýza trhů uhelného sektoru v EU 

   Author: Shevchenko Andriy; Supervisor: Bejbl Jan; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá analýzou uhelných sektorů v rámci jednotlivých států Evropské unie. Práce nejprve popisuje uhelné sektory zemí Evropské unie a Ukrajiny, poskytuje tím cenné informace pro jejich vzájemné srovnání. ...
  • Ekologická topiva - peletky 

   Author: Kulda Karel; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická efektivnost využití bioplynu 

   Author: Haba Tomáš; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Ekonomické zhodnocení implementace ochrany před atmosférickým přepětím 

   Author: Malý Ondřej; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce popisuje princip systému ochrany před bleskem, přičemž největší pozornost je věnována ochraně před přepětím vznikajícím během atmosférického výboje. Samotná ochrana je analyzována jak po technické, ...
  • Energetická náročnost výroby elektrické energie 

   Author: Matúška Ján; Supervisor: Bejbl Jan; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Energetické využití inteligentních kabelů pro rodinný domek 

   Author: Zoulová Martina; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Energeticky úsporné spotřebiče 

   Author: Kalina Zbyněk; Supervisor: Jäger Milan; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Examination of electrical energy quality of gas condensate field 

   Author: Polina Kononenko; Supervisor: Kučerková Blanka; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   The purpose of this work is to assess the quality of electric energy (EE) of the gas condensate field and propose measures to improve it. The quality of EE is a set of its certain characteristics, at which the power receiver ...
  • Finanční analýza vybraných ekonomických subjektů 

   Author: Ľudma Tomáš; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce srovnává společnosti podnikající ve stejném odvětví se sídlem či zastoupením v České republice. Společnosti spadají do ekonomické činnosti dle klasifikace CZ NACE do kategorie 27320 - Výroba elektrických vodičů ...
  • Hodnocení provozu teplárny při spoluspalování biopaliva s fosilním palivem 

   Author: Bejbl Jan; Supervisor: Habřinský Jindřich; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení změny palivové základny teplárenského zdroje 

   Author: Kristýna Petrová; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Práce popisuje teplárenský zdroj využívající technologie kombinované výroby elektřiny a tepla. Popisuje omezení a možnosti takového zdroje. Přímo pro teplárnu Trmice stanovuje konkrétní možnosti změny palivové základny. A ...
  • Měrné výrobní náklady náhrady uhlí větrem a sluncem 

   Author: Petra Dušková; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Diplomová práce se zabývá měrnými výrobními náklady (LCOE) náhrady uhelné elektrárny vybranými obnovitelnými zdroji a energetickými úložišti. Pařížská dohoda, ratifikovaná v roce 2015 všemi státy EU, formuluje dlouhodobý ...
  • Modelování a hodnocení investic do tepelných elektráren 

   Author: Vodička Pavel; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace spotřeby elektřiny v energetické výrobě (teplárně) 

   Author: Dobiáš Pavel; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Optimalizace teplárenské soustavy 

   Author: Adam Kubín; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou teplárenství. Úvodní kapitoly se věnují popisu současného stavu teplárenství v ČR a EU, včetně aktuálně platných regulatorních a environmentálních aspektů teplárenství. Důraz ...
  • Parametry transformátorů vn/nn a jejich technické a ekonomické porovnání 

   Author: Pilous Martin; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Porovnání ekonomické efektivnosti investice do uhelné a jaderné elektrárny 

   Author: Novák Tomáš; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Bejbl Jan
   Cílem této práce je srovnat uhelné a jaderné zdroje z hlediska investičního rozhodování a pokusit se zařadit tento typ zdrojů do kontextu současné situace v energetice. Obsahem první části mojí práce je stručný popis a ...