Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj přenosových soustav ve střední Evropě a Super-grid 

   Author: Anastasiia Kononova; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato bakalářská práce zkoumá možnosti výstavby nového stejnosměrného vedení na území ČR pro zvýšení přenosové schopnosti mezi Německem a Rakouskem. Cílem a hlavním výstupem práce je návrh různých tras vedení a jejích ...