Now showing items 1-1 of 1

    • Vnitropodniková sociální síť 

      Author: Abilova Gulnara; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Holasová Adéla
      Cílem této bakalářské práce je podat základní informace o podnikových sociálních sítích, možnosti provázání vnitropodnikových sociálních sítí s xRM systémem. Důležitou částí práce je analýza a zjištění přínosů a nedostatků ...