Now showing items 1-2 of 2

  • Mikromanipulace pomocí dielektroforézy: modelování a na optimalizaci v reálném čase založené řízení 

   Author: Tomáš Michálek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Régnier Stéphane
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Tato práce popisuje nový výpočetní framework pro řízení pozice a orientace mikroskopických objektů libovolných tvarů pomocí dielektroforézy. V práci je odvozen matematický model vhodný pro účely řízení, tedy spočitatelný ...
  • Perspektivní metody modelování nelineárních indukčních ohřevů 

   Author: Zdeněk Novák; Supervisor: Doležel Ivo; Opponent: Kožený Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-25)
   Veškeré metalurgické postupy vyžadují dodržení přesných časových a teplotních podmínek. Z tohoto hlediska musí být mnoho procesů indukčního ohřevu řízeno v souladu s předepsaným časovým vývojem teploty zahřívaného tělesa. ...