Now showing items 110-129 of 274

   Subject
   kalibrační techniky [1]
   kategoriální universální algebra,obohoacená algebraická teorie,pseudomonáda [1]
   Krystalografie,slitiny hořčíku,mikrostruktura,metalurgie,intenzivní plastická deformace,transmisní elektronová mikroskopie [1]
   Křížově vázaná nábojová pumpa,syntéza,BSIM model,stavový model,simulace,programová procedura [1]
   Lagrangian relaxation [1]
   Lean Six Sigma [1]
   lexical stress [1]
   live migration [1]
   Macro-fiber composite,composite structures,stable low-order modeling,structure-preserving,dynamic applications [1]
   Magnetic sensors,Mine detectors,AMR sensors,Fluxgate sensors,Gradiometers,Position sensors [1]
   Makro-vláknové kompozity,kompozitní struktury,stabilní modelování s nízkou objednávkou,strukturne chránící,dynamické aplikace [1]
   marketing research [1]
   marketingový výzkum [1]
   maximum likelihood estimation [1]
   melodeme [1]
   Metamaterials,electron-light-wave analogy,Kane's model,envelope function formalism,pseudopotential,perfect lens,bound quantum wells,open resonator,core-shell resonator,bound states in continuum [1]
   Metamateriály,analogie mezi světelnými a electronovými vlnami,Kaneův model,formalizmus obálkové funkce,pseudopotenciál,dokonalá čočka pro elektrony,vázané kvantové jámy,otevřený rezonátor,core-shell rezonátor,vázané stavy v kontinuu [1]
   metoda Common View [1]
   Mezopické vidění,veřejné osvětlení,poměr S/P,energetická náročnost,úspory ve veřejném osvětlení [1]
   měření fází [1]