Now showing items 1-1 of 1

  • Invarianty vzájemného vyloučení v klasickém plánování 

   Author: Daniel Fišer; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Hoffmann Jörg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-07)
   ešením problémů v klasickém plánování je sekvence operátorů vedoucí z iniciálního stavu do jednoho z cílových stavů. roblémy v klasickém plánování jsou popsány doménově-nezávisle, takže utomatická extrakce strukturálních ...