Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální diagnostika hustého plazmatu 

   Author: Balzhima Cikhardtová; Supervisor: Kubeš Pavel; Opponent: Tichý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-22)
   Tato doktorská práce je věnována experimentálnímu výzkumu na megaampérovém plasmatickém fokusu PF-1000 v Institutu fyziky plazmatu a laserové mikrosyntézy ve Varšavě. Plasmatické fokusy jsou impulsní silnoproudá výbojová ...