Now showing items 1-1 of 1

  • Tuhá maziva v nanoměřítku: tribologické chování in silico 

   Author: Victor Emile Phillippe Claerbout; Supervisor: Nicolini Paolo; Opponent: Gnecco Enrico
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-02)
   Tření a opotřebení nastává, když jsou dva povrchy v kontaktu a relativním pohybu a představují přibližně 23 % veškeré spotřebované energie. Použití maziva v kontaktu může snížit (nebo dokonce téměř eliminovat) tření, ...