Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv vysokofrekvenčního napěťového zkreslení na vysokonapěťové kabelové soubory 

   Author: Martin Kněnický; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Haller Rainer
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-22)
   Dizertační práce se zabývá dopady vysokofrekvenčních zkreslení v elektrických sítích na izolaci vysokonapěťových kabelových souborů. Harmonická zkreslení v řádech několika kilohertz pochází ze spínacích procesů stále se ...