• Senzory na bázi uhlíkových nanomateriálů 

      Autor: Náhlík Josef; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Novák Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
      Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací senzorů plynů a UV záření s využitím nových materiálů a jejich kombinací. Pro depozici vybraných materiálů byla použita inkjet materiálová tiskárna.