• Optimalizace hydrologických modelů pomocí heuristických algoritmů 

      Autor: Chlumecký Martin; Vedoucí práce: Richta Karel; Oponent práce: Kuráž Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-12)
      Srážko-odtokové modely jsou teoretické modely založené na fyzikálních principech pohybu vody. Vtéto práci se zabýváme konceptuálním srážko-odtokovým modelem Sacramento Soil Moisture Accounting Model (SAC-SMA), pomocí kterého ...