• Senzorová matice pro detekci plynů s nanokompozitními materiály 

      Autor: Kroutil Jiří; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Hamáček Aleš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
      Tato disertační práce se zabývá přípravou senzorů pro detekci a monitorování plynů a par, zvláště pak nebezpečných, vznikajících v průmyslových odvětvích. S ohledem na cenu a spotřebu elektrické energie jsou studovány ...