• Identifikace potenciálně znovupoužitelných částí v neoptimálně strukturovaných automatických testovacích skriptech 

      Autor: Filipský Martin; Vedoucí práce: Jelínek Ivan; Oponent práce: Polívka Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-17)
      S rostoucí složitostí současných informačních systémů roste význam testování a procesu zajištění kvality těchto systémů. Manuální testování softwaru se v mnoha případech ukazuje jako neefektivní, což vede k logickému využití ...