Now showing items 1-1 of 1

  • Dekompozice povrchového EMG signálu na akční potenciály a jeho použití pro ovládání 

   Author: Pošusta Antonín; Supervisor: Otáhal Jakub; Opponent: Čmejla Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-28)
   Využití elektromyografické aktivity pro ovládání zařízení bylo zkoumáno během posledních 3 dekád. Asistivní technologie založené na EMG aktivitě ve formě aktivních protéz se stávají běžnými a zároveň se začínají objevovat ...