• Dekompozice povrchového EMG signálu na akční potenciály a jeho použití pro ovládání 

      Autor: Pošusta Antonín; Vedoucí práce: Otáhal Jakub; Oponent práce: Čmejla Roman
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-28)
      Využití elektromyografické aktivity pro ovládání zařízení bylo zkoumáno během posledních 3 dekád. Asistivní technologie založené na EMG aktivitě ve formě aktivních protéz se stávají běžnými a zároveň se začínají objevovat ...