• Řešení her v extensivní formě pomocí imperfect recall abstrakci 

      Autor: Čermák Jiří; Vedoucí práce: Pěchouček Michal; Oponent práce: Polívka Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
      Hry v extenzivní formě jsou důležitým modelem konečné sekvenční interakce hráčů. Extenzivní reprezentace her je však často příliš velká, což je hlavním důvodem zamezujícím aplikaci herně teoretických konceptů řešení do ...