Now showing items 1-1 of 1

  • Akustika interakcí vířivého proudění s periodickými strukturami 

   Author: Viktor Hruška; Supervisor: Bednařík Michal; Opponent: Havlíček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-24)
   Tématem této dizertace je studium vybraných případů z oblasti aeroakustiky periodických struktur. Kritická analýza použitelnosti linearizovaných Navierových-Stokesových rovnic ve frekvenční oblasti na problém přenosu zvuku ...