• Strategie řízení skluzu kolejových trakčních vozidel 

      Autor: Pichlík Petr; Vedoucí práce: Zděnek Jiří; Oponent práce: Peroutka Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-01)
      Disertační práce se zabývá návrhem skluzového regulátoru pro elektrické lokomotivy, který je založený na detekci sklonu adhezní charakteristiky. Úkolem skluzového regulátoru je přenést maximální sílu mezi koly a kolejnicemi, ...