Now showing items 1-1 of 1

  • Strategie řízení skluzu kolejových trakčních vozidel 

   Author: Pichlík Petr; Supervisor: Zděnek Jiří; Opponent: Peroutka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-01)
   Disertační práce se zabývá návrhem skluzového regulátoru pro elektrické lokomotivy, který je založený na detekci sklonu adhezní charakteristiky. Úkolem skluzového regulátoru je přenést maximální sílu mezi koly a kolejnicemi, ...