Now showing items 1-1 of 1

  • Metody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik 

   Author: Černek, Petr; Supervisor: Urbánek, Jan
   (2017)
   Tato práce se zabývá vstupními daty pro analýzu rizik. V úvodu představuje důvody výzkumu, dnešní stav oboru a hypotézu této práce, stanovenou během odborné rozpravy. „Neexistují vhodné metody sběru a hodnocení dat pro ...