Now showing items 1-1 of 1

  • Pravděpodobnostní modely pro sdruženou segmentaci, detekci a sledování 

   Author: Sixta Tomáš; Supervisor: Flach Boris; Opponent: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-30)
   Migrace buněk a buněčných částic hraje důležitou roli ve fungování živých organismů. Systematický výzkum buněčné migrace byl umožněn v posledních dvaceti letech rychlým rozvojem neinvazivních zobrazovacích technik a ...