• Magnetické senzory a gradiometry pro detekci objektů 

      Autor: Vyhnánek Jan; Vedoucí práce: Ripka Pavel; Oponent práce: Blažek Josef
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
      Disertační práce popisuje vývoj nových detekčních zařízení s anizotropními magnetorezistory