Now showing items 1-1 of 1

  • Magnetické senzory a gradiometry pro detekci objektů 

   Author: Vyhnánek Jan; Supervisor: Ripka Pavel; Opponent: Blažek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Disertační práce popisuje vývoj nových detekčních zařízení s anizotropními magnetorezistory