• Metody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik 

      Autor: Černek, Petr; Vedoucí práce: Urbánek, Jan
      (2017)
      Tato práce se zabývá vstupními daty pro analýzu rizik. V úvodu představuje důvody výzkumu, dnešní stav oboru a hypotézu této práce, stanovenou během odborné rozpravy. „Neexistují vhodné metody sběru a hodnocení dat pro ...