• Mikrostrukturní charakterizace slitin Mg-Zn technikami transmisní elektronové mikroskopie 

      Autor: Němec Martin; Vedoucí práce: Sedláček Josef; Oponent práce: Lukáč Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-10)
      Práce je zaměřena na mikrostrukturní charakterizaci slitin Mg-Zn pomocí technik transmisní elektronové mikroskopie. Stručná historie a průmyslové využití Mg a jeho slitin jsou popsány s důrazem na aktuální perspektivní ...