Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání spontánní řeči na bázi artikulačních příznaků 

   Author: Petr Mizera; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Psutka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předložená disertační práce se zabývá možnými aplikacemi artikulačních příznaků (AF) v úloze rozpoznávání řeči s užším zaměřením na zlepšení rozpoznávání spontánní a neformální řeči pro češtinu. Zejména řeč vytvořená při ...