• Analýza a modelování moderních obvodů nábojových pump 

      Autor: Marek Jan; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Biolek Dalibor
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-02)
      Dizertační práce se zabývá návrhem křížově vázané nábojové pumpy, jež se používá pro napájení nízkopříkonových obvodů na čipu. Čtenář je seznámen s netradičním přístupem k popisu diskrétně pracujících analogových soustav ...