Now showing items 1-1 of 1

  • Algebraické a mírově-teoretické vlastnosti struktur blízkých k Booleovým algebrám 

   Author: Michal Hroch; Supervisor: Pták Pavel; Opponent: Tkadlec Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-12)
   Téma této disertační práce je studium konečně aditivních měr na strukturách blízkých Booleovým algebrám. Ve formulaci přijaté v teoretické fyzice jde o vyšetřování stavů na kvantových logikách. Přínos této disertační práce ...