Now showing items 1-1 of 1

  • Komplexní automatické hodnocení signálu povrchového EMG a EMG s vysokou hustotou záznamu 

   Author: Iva Milerská; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Konvičková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-18)
   Problémy s pohybovým aparátem jsou rozšířené po celém světě. Sedavých zaměstnání v současné době stále přibývá. Nedostatek pohybu vede k postupnému úbytku svalů a vytváření jejich dysbalance. To má za následek zkracování ...