• Přesný čas a synchronizace procesů v průmyslových distribuovaných systémech 

      Autor: Vigner, Vojtěch; Vedoucí práce: Roztočil, Jaroslav
      (2017)
      Cílem této práce je zlepšení přesnosti synchronizace v distribuovaných průmyslových systémech s využitím levných GNSS přijímačů. Tyto přijímače mají nižší krátkodobou stabilitu a horší přesnost generování časové stupnice ...