Now showing items 1-3 of 3

  • Algoritmy určování polohy a fúze dat pro radionavigační systémy 

   Author: Václav Navrátil; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-24)
   Tato disertační práce shrnuje několik způsobů využití radiových signálů pro účely určování polohy, popisuje jejich teoretické meze přesnosti, přirozená omezení a nedostatky. Aplikace těchto základních principů jsou ...
  • Optimalizace příjmu multi-konstelačních signálů družicové navigace 

   Author: Jiří Svatoň; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kasal Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-07)
   Disertační práce se zabývá akvizicí, česky zachycením, signálů družicové navigace (GNSS). Tedy počátečním hrubým odhadem parametrů, časového zpoždění a Dopplerova posunu, jejich signálů. Práce cílí na využití algoritmu ...
  • Přesný čas a synchronizace procesů v průmyslových distribuovaných systémech 

   Author: Vigner, Vojtěch; Supervisor: Roztočil, Jaroslav
   (2017)
   Cílem této práce je zlepšení přesnosti synchronizace v distribuovaných průmyslových systémech s využitím levných GNSS přijímačů. Tyto přijímače mají nižší krátkodobou stabilitu a horší přesnost generování časové stupnice ...