• Methods of faults indentification in photovoltaic systems 

      Autor: Černá, Ladislava; Vedoucí práce: Benda, Vítězslav
      (2017)
      V současné době funguje v ČR i ve světě mnoho fotovoltaických (PV) elektráren, které se potýkají s různými známými i méně známými problémy. Např. PV moduly vyrobené z krystalického křemíku, které byly až donedávna považovány ...