• Metody hodnocení moderních optických materiálů 

      Autor: Bednář Jan; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Kratochvíl Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-05)
      Dizertační práce na téma Metody hodnocení moderních optických materiálů je zaměřena na popis a vývoj metod pro hodnocení kvality optických materiálů pro pokročilé aplikace. Tato práce je zaměřena optický materiál Kalomel ...