• Ochrana sítí s decentralizovanou výrobou energie 

      Autor: Ehrenberger, Jakub; Vedoucí práce: Švec, Jan; Hanuš, Radek
      (2017)
      Ochrana sítí s decentralizovanou výrobou energie je v posledních letech stále častěji diskutovaným tématem. Připojením zdroje do distribuční soustavy jsou ovlivněny nejenom podmínky provozní, ale také podmínky poruchové. ...