Now showing items 1-20 of 6591

  • Analýza mikroskopických obrázků 

   Author: Borovec Jiří; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Železný Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-15)
   Analýza mikroskopických snímků je jedním z klíčových nástrojů biologů při pozorování genových expresí v průběhu raných stádií životního cyklu mouchy octomilky (Drosophila melanogaster), v počáteční fázi (vajíčka) a později ...
  • Strategie řízení skluzu kolejových trakčních vozidel 

   Author: Pichlík Petr; Supervisor: Zděnek Jiří; Opponent: Peroutka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-01)
   Disertační práce se zabývá návrhem skluzového regulátoru pro elektrické lokomotivy, který je založený na detekci sklonu adhezní charakteristiky. Úkolem skluzového regulátoru je přenést maximální sílu mezi koly a kolejnicemi, ...
  • Automatizovaný návrh testů pro víceúrovňové sítě 

   Author: Shchurov Andrey; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Mišurec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-01)
   Využívání komplexních počítačových sítí klade vysoké nároky na procedury, nástroje a přístupy pro jejich důkladné testování. Navzdory velkému úsilí mnoha výzkumných pracovníků však proces navrhování a vytváření testů stále ...
  • LONG–TERM AUTONOMY OF MOBILE ROBOTS IN CHANGING ENVIRONMENTS 

   Author: Krajník, Tomáš
   (2018)
   This habilitation thesis presents research that aims to enable long-term deployment of mobile robots in changing environments. The presented approaches encompass methods that ensure robustness of autonomous visual ...
  • Study of mechanisms of the Spark Plasma Sintering technique 

   Author: Cinert, Jakub; Supervisor: Bouda, Václav; Chráska, Tomáš
   (2018)
   This Doctoral thesis is written for the purpose of a deeper understanding of the spark plasma sintering processes. The main objective of the work is to deeply evaluate how the change of sintering parameters (length of ...
  • Distribuovaná identifikace nelineálních systémů s využitím regularizace 

   Author: Beňo Radek; Supervisor: Havlena Vladimír; Opponent: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-20)
   Tato práce se zabývá novou metodou identifikace nelineárních systémů, přičemž největším přínosem práce je rozpracování metodiky tzv. regularizace komponent, která přináší především lepší numerickou stabilitu řešené úlohy. ...
  • Řešení her v extensivní formě pomocí imperfect recall abstrakci 

   Author: Čermák Jiří; Supervisor: Pěchouček Michal; Opponent: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Hry v extenzivní formě jsou důležitým modelem konečné sekvenční interakce hráčů. Extenzivní reprezentace her je však často příliš velká, což je hlavním důvodem zamezujícím aplikaci herně teoretických konceptů řešení do ...
  • Směrování v bezdrátových Ad-Hoc a senzorových sítích 

   Author: Kubr Jan; Supervisor: Šimák Boris; Opponent: Vozňák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Senzorové síte mají využití v rade ruzných oblastí. Príkladem jsou aplikace ve zdravotnictví,
  • Modelování prostorově variantních optických systémů 

   Author: Janout Petr; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-01)
   Dizertační práce Modelování prostorově variantních optických systémů se věnuje tématu modelování obrazových systémů s komplikovanou bodovou rozptylovou funkcí širokoúhlých systémů a anizotropních optických materiálů. ...
  • Model-based Software Test Automation 

   Author: Bureš, Miroslav
   (2018)
   This thesis presents my selected work for the period from 2013 to 2017 and is part of my application for the title of Associate Professor at Czech Technical University in Prague. My research has focused on automated software ...
  • Challenges and Open Questions of Machine Learning in Computer Security 

   Author: Pevný, Tomáš
   (2018)
   This habilitation thesis presents advancements in machine learning for computer security, arising from problems in network intrusion detection and steganography. The thesis put an emphasis on explanation of traits shared ...
  • Design and Implementation of Hybrid Magnetic Bearing Control Part 

   Author: Kupka, Tomáš; Supervisor: Pavelka, Jiří
   (2017)
   Experiments with magnetic levitation for stabilization of rotating parts of electrical machines started in the middle of 20th century, but first practical application started with powerful digital microprocessors. Recently, ...
  • Buzení synchronního motoru jako komplexní mechatronický systém 

   Author: Gric, Petr; Supervisor: Pavelka, Jiří
   (2017)
   Moje disertační práce se zabývá analýzou budících soustav synchronních motorů a jejich možném komplexním využití. V mé disertační práci jsem se zaměřil na možnosti jejího mechatronického využití u pohonů turbokompresorů ...
  • Produkční řetězec pro stylizaci animací dle předlohy 

   Author: Sochorová Šárka; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Fišer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Ve své práci se zabývám vývojem zásuvného modulu pro aplikaci Adobe Photoshop, který využívá nástroj StyLit na stylizaci 3D renderů do uměleckého stylu podle jednoduché malby koule. Syntéza textur, kterou StyLit provádí, ...
  • TEXTILE-BASED STRUCTURES IN ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING 

   Author: Vojtěch, Lukáš
   (2017)
   This thesis deals with the search for and formulation of a theoretical approach to modelling the electrical conductivity of woven textiles and the experimental validation of the approach by measurements performed on woven ...
  • Výkonový generátor funkcí řízený počítačem 

   Author: Půta Adam; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh a realizace výkonového generátoru funkcí, s možností nastavení všech známých parametrů signálu. Od amplitudy, přes fázi, až po frekvenci. Jádro zařízení tvoří snižující měnič, ...
  • Situační analýza výroby součástek pro Průmysl 4.0 a Smart Cities 

   Author: Záruba Tomáš; Supervisor: Koudele Václav; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Práce je souhrnem analýz a doporučení změn a návrhů strategického rozvoje Byzance. Byzance je výzkumně aplikační elektro-technologický startup zaměřený na pokročilou a experimentální automatizaci, internet věcí s ohledem ...
  • Pokročilé komponenty laboratorní IMS sítě 

   Author: Khalafyan Evgeny; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V dnešní době přenášení hlasu prostřednictvím paketů již začalo pronikat do světa mobilních technologií. Platformou, která to umožňuje, je IP Multimedia Subsystem.
  • Kontextově závislá adaptivní struktura aplikace 

   Author: Pratashchyk Dzmitry; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Šebek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Bakalářská práce má za úkol vylepšení existujícího nástroje pro adaptaceuživatelského rozhraní na základě dat získaných se snímačů mobilního zařízení uživatele. Framework, na který navazuje tato práce je psaný s ohledem ...