Zobrazují se záznamy 21-40 z 7289

  • Finanční analýza firem v energetickém sektoru 

   Autor: Zaiblová Kateřina; Vedoucí práce: Černohous Josef; Oponent práce: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem bakalářské práce "Finanční analýza firem v energetickém sektoru" je zhodnocení finančního zdraví a stability podniků pomocí metod finanční analýzy. Finanční hospodaření firem je zde analyzováno na základě účetních ...
  • Konvoj na bázi kamery 

   Autor: Nováček Vojtěch; Vedoucí práce: Ecorchard Gaël Pierre Marie; Oponent práce: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Obsahem této práce je návrh a implementace softwarového řešení pro samostatný pohyb robotů v konvoji v čele s vedoucím vozidlem. Řešení umožňuje operátorovi řídit vedoucí vozidlo, ostatní plně autonomní vozidla ho následujcí ...
  • Řízení mobility pro D2D komunikaci s využitím radiového pásma a pásma pro komunikaci ve viditelném spektru 

   Autor: Charvát Martin; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Hák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
   Požadavky na propustnost se značně zvyšují s každou novou generací mobilních sítí. Proto je zapotřebí zlepšovat spektrální efektivitu existujících rádio frekvenčních (RF) systémů a zároveň implementovat nové doplňující ...
  • Non-line of Sight Visible Light Communications 

   Autor: Ertunç Ezgi; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Nedávný vývoj v oblasti polovodičového osvětlení a vysoce účinných světelných diod (LED) umožnil vznik nového komunikační přístupu - komunikací ve viditelné oblasti (Visible Light Communications , VLC). Datových rychlostí ...
  • Automatická produkce videozáznamu přednášky 

   Autor: Suchomel Tomáš; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   V dnešní době internetu je mnoho přednášek, prezentací, konferencí či nejrůznějších diskuzí zaznamenáváno a dále poskytováno k možnosti opakovaného shlédnutí širokou veřejností. Poptávka po pořízení profesionálního záznamu ...
  • Studium elektropermanentního magnetu 

   Autor: Mártonová Veronika; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Bakalářská práce pojednává o problematice elektropermanentního magnetu (EPM). Obsahuje teoretickou, výpočetní i experimentální část. Kapitoly teoretické části vysvětlují princip EPM, popisují jeho výhody a nevýhody, a ...
  • Mobilní aplikace pro hlášení incidentů se želvami 

   Autor: Kučerová Gabriela; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom a samotnou implementáciu hybridnej mobilnej aplikácie určenej k hláseniu incidentov s korytnačkami. Aplikácia je primárne určená pre oblasť Indonézie, avšak jej využitie ...
  • Vrstvové technologie v elektronice 

   Autor: Kourek Pavel; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Běhan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce se zabývá technologií tenkých a především tlustých vrstev. Popisuje materiály a postupy pro realizaci obou těchto vrstev. Rozebírá a porovnává základní vlastnosti těchto struktur. Druhá část této práce je věnována ...
  • Uživatelské rozhraní grafové databáze 

   Autor: Kurbanov Sergej; Vedoucí práce: Genyk-Berezovskyj Marko; Oponent práce: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Účelem této bakalářské práce je implementace přívětivého a zároveň mocného uživatelského rozhraní, které i běžným lidem umožní různé manipulace s existující databází grafů. Veliká data v dnešní době hrají velikou roli, a ...
  • Význam přečerpávacích elektráren pro energetiku ČR 

   Autor: Zborník Luděk; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Kněnický Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Cílem této bakalářské práce je přiblížit využití přečerpávacích vodních elektráren pro elektrickou soustavu České republiky. Nejprve jsem se zabýval jejich vývojem, jak světovým, tak českým a událostmi, které tento vývoj ...
  • Detektor ultrazvuku - ultrazvukový konvertor 

   Autor: Holeček Miroslav; Vedoucí práce: Pokorný Martin; Oponent práce: Ulovec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce konvertoru pro převod ultrazvukových signálů do slyšitelného pásma pomocí vývojových bloků. Předpokládá se využití bloků pro detekci ultrazvukových emisí elektrických výbojů ...
  • Analýza pohybu ruky u pacientů s poruchami chování v REM spánku pomocí kamerového systému 

   Autor: Krýže Petr; Vedoucí práce: Rusz Jan; Oponent práce: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Náplní této práce je navázaní na vyvinuté metody diagnostiky Parkinsonovy nemoci pomocí snímání pohybů prstů kamerovým systémem s cílem využít je pro včasné zachycení Parkinsonovy nemoci v prodromálním stádiu. Byl sestaven ...
  • Detekce mraků podle barevné informace z celooblohových kamer 

   Autor: Krauz Lukáš; Vedoucí práce: Blažek Martin; Oponent práce: Skala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu detekčního algoritmu atmosferických jevů (mraků) podle barevné informace z celooblohových kamer. Snímání denní oblohy pomocí širokoúhlých celooblohových systémů je v meteorologii čím ...
  • Dimenzování privátního cloudu v prostředí telekomunikačního operátora 

   Autor: Stehlík Martin; Vedoucí práce: Boháč Leoš; Oponent práce: Lerch Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Práce pojednává o dimenzování a možnostech účtování provozu privátního cloudového řešení v prostředí telekomunikačního operátora. V první části jsou práce jsou uvedeny informace o vlastnostech a provozu virtualizovaných ...
  • Analýza spotřeby energie IoT zařízení komunikujících v mobilní síti 

   Autor: Rindt Jan; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Vondra Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   S postupným rozvojem Narrowband Internet of Things (NB-IoT), je nutné aby komunikace zůstala optimalizovaná a spolehlivá pro všechna zařízení v síti. Nas-tavení komunikačních parametrů hraje klíčovou roli v efektivním ...
  • Detektor rušení GNSS 

   Autor: Šturc Filip; Vedoucí práce: Kovář Pavel; Oponent práce: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato práce se zabývá detekcí a lokalizací rádiového rušení globálních navigačních systémů. Cílem práce je zpracovat jednotlivé metody pro detekci a lokalizaci záměrného, nezáměrného a inteligentního rušení. Vybrané metody ...
  • Metody korekce barev a vyvážení bílé 

   Autor: Fikr Jaroslav; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami korekce barev a vyvážení bílé. V první části pojednává o základních pojmech obrazové techniky, seznamuje s různými přístupy k vyvážení barev v obraze a poskytuje teoretický základ k ...
  • Justovací modul kmitočtového filtru 

   Autor: Král Václav; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-23)
   Cílem práce bylo navrhnout a realizovat justovací modul pro kmitočtový filtr. Justovací modul byl rozdělen na dvě části. Část ovládání justovacího modulu umožňuje vyhodnocení vstupu z periferií a PC a zajišťuje požadované ...
  • Návrh a realizace OLED vysílače pro komunikace ve viditelném světle 

   Autor: Gill Martin; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Vitásek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem vysílače pro OLED (Organic Light Emitting Diode) panel a jeho následným využitím v~rámci technologie VLC (Visible Light Communication). Bylo vytvořeno několik návrhů řešení. Součástí ...
  • Přehledový přijímač / monitor rádiových sítí IoT 

   Autor: Šulc Ondřej; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Rozvoj sítí pro internet věcí je v poslední době v plném proudu, stejně tak rozvoj softwarově definovaného rádia a jeho použití. Tato práce se zabývá oběma těmito fenomény a následně je kombinuje ve formě přehledového ...