Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh korekcí navařování konstrukční oceli pro zlepšenou geometrii návaru na hranách 

   Author: Votruba Vojtěch; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Janda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Práce se zabývá návrhem korekcí pro aditivní, resp. hybridní výrobu dílců. Hlavní částí práce jsou experimenty a jejich vyhodnocení. Veškeré experimenty proběhly v první polovině roku 2018 v laboratořích RCMT. K experimentům ...
  • Optimalizace NC kódu na základě zatížení nástroje a dynamických vlastností stroje 

   Author: Martin Kůrka; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Janda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem operací s proměnlivým zatížením nástroje pro analýzu kinematických parametrů obrábění. Na těchto operacích jsou následně analyzovány složky zatížení nástroje (řezné síly, objem ...
  • Retrofit řídicího systému 3D tiskárny 

   Author: Jan Krejčí; Supervisor: Koubek Jan; Opponent: Janda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Diplomová práce se zabývá konceptem řízení 3D tiskáren. U 3D tiskárny Stratasys Dimension Elite/768 má dojít k retrofitu původního řídícího sytému. Původní řešení 3D tiskárny nahradí řídící systém Beckhoff, který obslouží ...