Now showing items 1-7 of 7

  • Automatická výměna obrobků pro obráběcí stroje MCV 1100 5X 

   Author: Matěj Bartoš; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem paletové výměny pro stroj MCV 11005X pro maximální hmotnost obrobku 350 kg. Úvod se věnuje analýze stavu řešené problematiky a následného návrhu kinematiky manipulátoru se zásobníkem palet. ...
  • Model teplotních deformací stroje a frézovacího nástroje zohledňující vliv řezného procesu 

   Author: Daniel Divíšek; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá teplotními deformacemi stroje a nástroje během obráběcího procesu a možnostmi jejich eliminace. V rámci práce byl vytvořen kompenzační model pro eliminaci teplotních deformací stroje a nástroje ...
  • Návrh laditelného dynamického hltiče s magnety 

   Author: Robin Petr; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem laditelného dynamického hltiče s magnety, kde odpudivé síly magnetů budou nahrazovat mechanickou pružinu. Za tímto účelem byla vypracována rešerše na rozdělení pasivních metod tlumení ...
  • Návrh plně automatizované výrobní buňky 

   Author: Jan Šmaus; Supervisor: Stach Eduard; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem automatizované výrobní buňky pro obsluhu obráběcího centra MCV 1016 Quick. Na základě provedené rešerše byly navrhnuty koncepty uspořádání buňky a zvoleny vhodné komponenty. Stěžejní částí ...
  • Přenositelnost aproximačních modelů teplotních deformací mezi různými stroji stejného typu a velikostí 

   Author: Oleg Zapolskikh; Supervisor: Mareš Martin; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Autor: Bc. Oleg Zapolskikh Název DP: Přenositelnost aproximačních modelů teplotních deformací mezi různými stroji stejného typu a velikosti. Rozsah práce: 79 str., 61 obr., 24 tab. Školní rok vyhotovení: 2020 Škola: ČVUT ...
  • Typy pohonů posuvových os obráběcích strojů 

   Author: Marek Neumann; Supervisor: Matyska Vojtěch; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Práce je zaměřena na řešení problematiky využití mechanismů pohonů posuvových os u obráběcích strojů. Cílem práce je tvorba katalogu lineárních os, za účelem ověření domněnky, že kuličkové šrouby jsou použity u kratších ...
  • Zahrnutí vlivu různých vřetenových jednotek do teplotně mechanického modelu frézovacího centra 

   Author: Petr Pícha; Supervisor: Mareš Martin; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Autor: Petr Pícha Název BP: Zahrnutí vlivu různých vřetenových jednotek do teplotně-mechanického modelu frézovacího centra Rozsah práce: 73 str., 49 obr., 24 tab. Školní rok vyhotovení: 2019 Škola: ČVUT FS Ústav: Ú12135 - ...