Now showing items 1-4 of 4

  • Monitoring stavu stroje pomocí vlastní SCADA aplikace 

   Author: Dávid Križan; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Hykl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Sledování stavů stroje sehrává v dnešních podnicích důležitou roli, ne jenom při monitorování samotného výrobního procesu, ale může být mocným nástrojem i pro management výroby, například při plánování kapacit nebo prediktivní ...
  • Návrh laditelného dynamického hltiče s magnety 

   Author: Robin Petr; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem laditelného dynamického hltiče s magnety, kde odpudivé síly magnetů budou nahrazovat mechanickou pružinu. Za tímto účelem byla vypracována rešerše na rozdělení pasivních metod tlumení ...
  • Návrh nezávislého hydraulického zpevnění a navýšení kapacity polohovací jednotky 

   Author: Michal Rytíř; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Václav David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací polohovací jednotky, která je součástí systému pro automatické vyrovnání obrobku v pracovním prostoru obráběcího stroje. Současný koncept jednotky nevyhovuje požadavkům průmyslu, ...
  • Řízení lineárního hydromotoru proporcionálním redukčním ventilem 

   Author: Aleš Jiránek; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Englberth Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Bakalářská práce se zabývá vytvořením simulačního modelu hydraulického přímočarého motoru s proporcionálním redukčním ventilem. V programu Matlab jsou odsimulována jednotlivá schémata, a to model dopředného řízení a model ...