Now showing items 1-2 of 2

  • Materiálové vlastnosti 3D tištěných vzorků 

   Author: Jan Krapf; Supervisor: Valenta Jakub; Opponent: Brož František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Teoretická část práce má za cíl zpracovat rešerši dostupných tiskových technologii a materiálů a poté pomocí metody trade metrix vybrat perspektivní materiál a technologii. V praktické části budou vytvořeny 3D tištěné ...
  • Návrh kvadrokoptéry vyráběné 3D tiskem 

   Author: Jaroslav Hanyš; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout nové konstrukční řešení kvadrokoptéry vyráběné 3D tiskem. Nejprve se práce zabývá různými typy (velikostmi) kvadrokoptér, konstrukčními uspořádáními a popisem původní konstrukce. ...