Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh UAV s prstencovým křídlem 

   Author: Včelák Martin; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou UAV s prstencovým křídlem schopného kolmého startu a přistání - VTOL. Úvodní část práce obsahuje rešerši na toto téma, vyhodnocuje již použité koncepty ať už letounů, které ...