Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh univerzálního boxu pro experimenty ve změněné tíži 

   Author: Martin Kadlec; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   V této práci je popsán návrh univerzální kapsle pro různé způsoby provádění experimentů při změněné tíhové síle. Také jsou zde analýzy navržené kapsle a možné následující úpravy.