Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv odpouštění na teplotu vzduchu na vstupu do kompresoru turbovrtulového motoru 

   Author: Lukáš Procházka; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Čížek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá CFD analýzou odpouštěcího ventilu a vlivem odpouštění na teplotu vzduchu na vstupu do kompresoru turbovrtulového motoru společnosti GEAC. Cílem této práce bylo zpřesnit geometrii odpouštěcího ...