Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace labyrintové ucpávky turbovrtulového motoru 

   Author: Josef Pouzar; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Veselka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací labyrintové ucpávky turbínové hřídele turbovrtulového motoru společnosti GE Aviation. Cílem je snížit počet břitů ucpávky za podmínky zachování původních výstupních a vstupních ...