Now showing items 1-2 of 2

  • Křídlo UAV pro experimenty ve stavu beztíže 

   Author: Jan Pipek; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem křídla experimentálního letounu. Cílem této práce jsou pevnostní výpočty nosníků a konstrukční návrh celého křídla. Součástí práce byl návrh profilu a aerodynamické výpočty, dále sestavení ...
  • Trupy a ocasní plochy UAV pro experimenty ve stavu beztíže 

   Author: Lukáš Spilka; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Bakalářská práce je zaměřena na popis ocasních ploch a trupu bezpilotních letounů a letounů celkově. Dále na návrh určitých částí bezpilotního letounu pro experimenty v nulové gravitaci. Jedná se o výpočet letové obálky a ...