Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh VTOL UAV s koncepcí taisitter 

   Author: Baláš Martin; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Tato práce se v úvodní fázi zabývá shrnutí současného stavu problematiky kolmo startujících UAV s koncepcí tail-sitter a popsáním základních aerodynamických vlastností rozdílných koncepcí. V další části práce je řešena ...