Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace a odlehčení násady na rypadle 

   Author: Baláž Matej; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Schorník Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
   Táto diplomová práca sa zaoberá výkladom teórie metódy konečných prvkov, jej odvodením a následným všeobecným návodom pre použitie v praxi. Ďalej práca objasňuje, čo ovplyvňuje pevnosť zváraných vysokopevnostných ocelí pri ...