Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti snižování emisí automobilu na základě vyhodnocení měření emisí za reálného provozu 

   Author: Marek Fencl; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Kadleček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
   V této práci jsou shrnuty základy motorů, prvků výfukového systému, emisí a obsahuje úvod do analýzy emisních dat a kalibrace. Na rozdílech mezi WLTC (Worldwide harmonized Light duty Test Cycle) a RDE (real driving emissions) ...