Now showing items 1-1 of 1

  • Studie proveditelnosti autonomního tramvajového vozidla s dvounápravovým pojezdem 

   Author: Matěj Dynybyl; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Zelingr Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce je studií proveditelnosti autonomní tramvaje s jednonápravovými podvozky určené k provozu v režimu dynamické dopravy po stávající tramvajové infrastruktuře v Praze. Práce řeší základní koncepci vozidla, ...