Now showing items 1-3 of 3

  • Konstrukce bloku motoru pro vůz Formula Student se zaměřením na zástavbu klikového mechanismu, modifikaci mazacího systému a jeho připojení k šasi vozu 

   Author: Urban Jakub; Supervisor: Valášek Jan; Opponent: Rudolf Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Cílem této diplomové práce je návrh bloku motoru pro vůz kategorie Formula Student týmu CTU CarTech. Práce obsahuje rešerši používaných motorů, tvorbu konceptu motoru, vyhodnocení předpokládaného přínosu, návrh systému ...
  • Návrh kompozitového límce kola pro vůz kategorie Formula Student 

   Author: Václav Průcha; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Urban Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   V této práci se zabývám problematikou kol pro vozy kategorie Formula Student. Shrnuji zde použitelné alternativy a hodnotím jejich vhodnost pro dané použití. V praktické části jsem analyzoval zatížení ráfku v různých ...
  • Návrh těhlice pro vůz Formule Student 

   Author: Urban Jakub; Supervisor: Astraverkhau Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Cílem této práce je návrh t?hlice vozu Formula student týmu CTU Cartech pro sezonu 2013 s ozna?ením FS05. Práce obsahuje stru?nou re?er?i konstruk?ních ?e?ení t?hlic v seriálu Formula Student a dále se zabývá stanovením ...