Now showing items 1-1 of 1

  • Solární tepelné soustavy pro ohřev vody 

   Author: Venzara Jakub; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Němec Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat trh solárních tepelných soustav pro ohřev vody v zadaném rodinném domě a stanovit jejich energetické a ekonomické zisky. Oslovil jsem řadu českých firem a dodavatelů a nechal si vypracovat ...