Now showing items 1-6 of 6

  • Klimatizace administrativní budovy 

   Author: Makal Tomáš; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh pasivního domu 

   Author: Kuskuličová Ivana; Supervisor: Schwarzer Jan; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Určení ročních nákladů energií 

   Author: Kmoch Josef; Supervisor: Schwarzer Jan; Opponent: Tóth Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Větrání a klimatizace administrativního celku 

   Author: Neuhort David; Supervisor: Schwarzer Jan; Opponent: Zmrhal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Větrání bazénové haly 

   Author: Hrouda Jaroslav; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-01)
   Práce obsahuje návrh větrání pro bazénovou halu. Vysvětluje výpočetní metody a postupy pro navrhnutí optimálního průtoku vzduchu. Na základě porovnání se skutečným stavem jsou doporučena opatření ke zlepšení současného provozu.
  • Výkonové parametry zařízení pro větrání obytných budov 

   Author: Janák Jakub; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)